Báo động Flex

Flex Alert Có nghĩa là Tiết kiệm Năng lượng Ngay bây giờ!

thermostat adjustment

Nhiệt độ cao mùa hè có thể tiêu hao tối đa tài nguyên năng lượng của tiểu bang chúng ta. Tin vui: trong những thời kỳ nguy kịch nhất, người dân California có thể bảo tồn năng lượng, do đó tránh được phải luân phiên cắt điện. Khi sắp đến mùa nóng, hãy chuẩn bị khi giới thẩm quyền gọi báo động “Flex Alert” bằng cách biết mình phải làm gì:

  • Tắt hết mọi đèn và thiết bị không cần thiết.
  • Hoãn sử dụng những máy móc lớn cho đến 7 giờ tối.
  • Điều chỉnh bộ điều nhiệt của máy lạnh đến 78 độ F hoặc cao hơn nếu sức khỏe cho phép.